left
تور چین تور پکن پاییز و زمستان 98
لغایت 6 اسفند 98
5 شب و 6 روز 
6/190/000 تومان+ 460$
ماهان
تور چین تور پکن شانگهای پاییز 98 ( هتل های 4 ستاره)
از 22 آذر
7 شب و 8 روز 
6/390/000 + 675$
ماهان
تور چین تور پکن شانگهای پاییز 98 ( هتل های 5 ستاره)
از 22 آذر
7 شب و 8 روز 
6/390/000 + 785$
ماهان