left

پناهندگی

پناهندگی

پناهندگی مسأله ایی است که بسیاری از مردم آن را با مهاجرت شبیه به هم می دانند. در حالیکه پناهندگی و مهاجرت با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. مهاجرت زمانی اتفاق می افتد که فرد برای ایجاد یک موقعیت تحصیلی یا کاری و یا .... بهتر در زندگی خود با طی کردن مراحل قانونی به یک کشور دیگر می رود. اما در جریان پناهندگی فرد مجبور می شود کشور مادری خود را بنا به دلایل گوناگون ترک کرده و با استفاده از حق برخورداری از حقوق بین الملل از کشور دیگر درخواست پناهندگی می کند، که در این صورت شخص پناهنده یا پناهجو نامیده می شود.

در واقع تفاوت مهاجر با پناهنده در این است که فرد مهاجر به انتخاب خود  می خواهد که در یک کشور دیگر اقامت گزیند و در پی کسب اقامت دائم در آن کشور می باشد. اما فرد پناهنده مجبور به ترک و یا فرار از کشور خود شده است.

بر اساس منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی رسیده است، کلیه افراد بشر باید بتوانند بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی بهره مند شود. افرادی که در کشور مادری خود به دلیل فعالیت های عقیدتی، جنسی، نژاد، زبان، ملیت و قوم مورد تعقیب . پیگرد قانونی قرار گرفته اند، و یا در معرض خطر شکنجه، زندان و یا مرگ قرار گرفته باشند، می توانند از کشور خود مهاجرت کرده و در کشور دیگری درخواست پناهندگی  دهند.

بررسی معایب پناهندگی:

عدم اجازه کار و اسکان در مناطق فقیر نشین از جمله معایب بزرگ پناهندگی است چرا که معمولا در این مناطق جرم و جنایت از نرخ بالایی برخوردار است. از دیگر معایب پناهندگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در برخی موارد به پناهجو به عنوان نژاد پرستان نگاه می شود.
  • احتمال دستگیری پناهجویان و کودکانشان به دلیل غیر قانونی بودن این عمل
  • اخراج اجباری پناهندگان
  • وجود خطرات بسیار در مسیر پناهندگی ( راه از کشور مبدأ تا مقصد)
  • احتمال آسیب دیدگی پناهجویان در مسیر عبور غیر قانونی از مرز
  • شرایط نا مناسب کمپ ها و محیط های در نظر گرفته شده برای پناهجویان

علاوه بر این موارد، فرد پناهجو در برخی شرایط مجبور به ترک تابعیت خود می شود. در صورت وقوع این اتفاق با عدم پذیرش تقاضای پناهندگی فرد، متقاضی بی هویت و بی میهن می شود. ضمن اینکه مجوز ورود به خاک کشور خود را هم نخواهد داشت. در این موقعیت، فرد به کشور سومی که فقیر تر است اخراج اجباری می شود، و فرد انتخاب دیگری به جز ورود به کشور سوم را نخواهد داشت.

در سالیان اخیر تقاضای پناهندگی بسیاری از پناهجویان مورد پذیرش واقع نشدند. این افراد پس از دریافت پاسخ منفی و بازگشت به کشور خود دچار زیان بسیار زیادی شدند و شرایط امنیتشان بیش از پیش به خطر افتاده است.

در نهایت اگر قصد زندگی در کشور دیگری را دارید بهتر است از راه های قانونی و طبق قوانین مهاجرت اقدام نمایید.